X
Back to the top

Image Sliders

Trang chủ » Elements » Image Sliders

Image Sliders

This is the “Advanced Slider” element. A custom slider with premade caption settings.

[wvc_advanced_slider slideshow_speed=”6000″][wvc_advanced_slide title_font_weight=”500″ title_font_size=”96″ caption_order=”before_title” b1_button_type=”slikk-button-primary” b2_button_type=”slikk-button-primary-alt” b1_title=”PURCHASE” b2_title=”MORE INFO” b1_font_weight=”400″ b2_font_weight=”400″ add_button_1=”true” add_button_2=”true” title=”Create Amazing Sliders” caption=”Set up advanced sliders in a few clicks” background_img=”8307″][wvc_advanced_slide title_font_weight=”500″ title_font_size=”96″ caption_order=”before_title” b1_button_type=”slikk-button-primary” b2_button_type=”slikk-button-primary-alt” b1_title=”PURCHASE” b2_title=”MORE INFO” b1_font_weight=”400″ b2_font_weight=”400″ add_button_1=”true” add_button_2=”true” title=”Create Amazing Sliders” caption=”Set up advanced sliders in a few clicks” background_img=”8308″][wvc_advanced_slide title_font_weight=”500″ title_font_size=”96″ caption_order=”before_title” b1_button_type=”slikk-button-primary” b2_button_type=”slikk-button-primary-alt” b1_title=”PURCHASE” b2_title=”MORE INFO” b1_font_weight=”400″ b2_font_weight=”400″ add_button_1=”true” add_button_2=”true” title=”Create Amazing Sliders” caption=”Set up advanced sliders in a few clicks” background_img=”8313″][/wvc_advanced_slider]

This is a simple image slider element. Simply choose your images and you’re done!

[wvc_image_device_slider slideshow_speed=”6000″ images=”8314,8311,8310″]

ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG

Số 4 Phố Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Email: louiscorner20chancam@gmail.com
- SĐT: 0888.76.3333
- Thời gian làm việc:
Từ 9h sáng đến 21h
Tất cả các ngày trong tuần

© Made by Louis Viet